Menu
RANKING OF PLAYERS
Partners
Like our fanpage
autoloot
Autoloot

System, który zbiera automatycznie za nas loot'a.Commands:

!autoloot - lista komend
!autoloot show - lista Twoich przedmiotów
!autoloot add, item_name - dodanie nowego przedmiotu
!autoloot remove, item_name - usunięcie przedmiotu z listy
!autoloot turn - włączenie/wyłączenie systemu


Autoloot system is collecting our items:Commands:

!autoloot - show commands
!autoloot show - shows your items list
!autoloot add, item_name - add item to loot
!autoloot remove, item_name - remove item from loot
!autoloot turn - turn on/off autoloot system

SERVER STATUS
STATUS:
PLAYERS ONLINE:
0
Game-Play